About us :

เพราะเรื่องหนี้สินไม่ใช่เรื่องไกลตัวและเป็นปัญหาใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมไทย เพราะฉะนั้นแล้วเราจึงได้จัดทำบล็อกนี้ขึ้นมา เพื่อต้องการเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงในการส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์หนี้สินในประเทศไทย

ทั้งหนี้ครัวเรือน หนี้เกี่ยวกับองค์ รวมไปถึงหนี้สาธารณะที่ทุก ๆ คนมีส่วนในการรับผิดชอบ และมีส่วนช่วยในการแก้ไข โดยทางเราไม่ได้จัดทำบล็อกขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการโจมตีปัญหา หรือจี้ปมของปัญหา เราเพียงแค่ต้องการเสนอมุมมองที่เป็นความจริง แนวทางในการแก้ไข เพื่อให้ประชาชนได้ตั้งตัวรับมือกันได้ทันเวลา

สุดท้ายนี้หากบทความที่เราตั้งใจเขียนขึ้นมาเป็นประโยชน์ ก็อย่าลืมบอกต่อสิ่งดี ๆ ให้กับคนข้าง ๆ ได้รับรู้ด้วยนะ