Covid ระลอก 3 กับสถานการณ์หนี้ในไทย เทียบ เอเชีย

ใครจะรู้ว่า สถานการณ์หนี้ในประเทศไทย ณ ขณะนี้ พุ่งขึ้นอยู่จุดที่อาจไม่เคยเจอมาก่อน เพราะมีหนี้สาธารณะ อยู่ที่ 52.28% ในขณะที่ในปีที่ผ่านมา 2563 มีหนี้สาธารณะอยู่ที่ 49.35% โดยเพิ่มจากปีก่อนหน้า 2562 ที่ 41.04% คำถามคือสิ่งนี้กำลังบอกอะไรเรา? ทำความเข้าใจหนี้สาธารณะ คำว่าหนี้ เกิดจากการกู้ยืม และการกู้ยืมนั้นทำให้เกิดหนี้โดยรวม ดังนั้น หากเป็นหนี้สาธารณะ ก็คือ การกู้ยืมเงินของรัฐบาล